Shkup, di*gjen tre kamionë


Pas mesnate në lagjen Shuto Orizare të Shkupit zja*rri ka kapluar tre kamionë për transport. Për momentin ekipet e zja*rrfikësve kanë lokalizuar zja*rrin. Policia ka kryer kontrollet por ende nuk dihet shkaqet e zja8rrit. Nuk ka informata për vik*tima ose të pla*gosur.

Baby Boo