Shkencëtarja Abazi fiton grand prej 250 mijë eurove për kërkime shkencore

Vigilenca Abazi, asistent profesoreshë e së drejtës evropiane në Departamentin e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane në Universitetin e Maastrichtit ka fituar grand nga VENI prej 250,000 eurosh nga Organizata Holandeze për Kërkime Shkencore (NWO).

Baby Boo

VENI është organizatë e cila, synon hulumtuesit e shquar të cilët shfaqin talent të mrekullueshëm për kërkime shkencore. Projekti i Vigjilencës shqyrton pozitën ligjore të informatorëve në BE.

Hulumtimi i Vigjilenca Abazit synon të japë qartësi konceptuale dhe zgjidhje praktike për mbrojtjen e palëve të paligjshme.