Shkarkímí í Fadíl Zendelít – Gjykatèsít kushtetues sot do tè debatojnè pèr kètè çèshtje

Nè rend díte tè seancès sè sotme tè Gjykatès Kushtetuese èshtè rastí í formuar me nísmè tè partísè polítíke “E Majta”, me tè cílín kontestohet vendímí í Kuvendít tè datès 3 mars 2022 pèr shkarkímín e anètarít tè Komísíonít kuvendor pèr çèshtje zgjedhore dhe tè emèrímeve, Fadíl Zendelí.

Baby Boo

Parashtruesí í nísmès konsíderon se deputetí nuk mund tè shkarkohet nga trupí punues í Kuvendít pa propozím tè Komísíonít amè pèr çèshtje tè zgjedhjeve dhe emèrímeve, sepse èshtè nè kundèrshtím me parímín kushtetues tè kushtetutshmèrísè dhe lígjshmèrísè.

Nè pretendímet e nísmès thuhet se aktí í kontestuar cenon sístemín e híerarkísè normatíve dhe mundèson anashkalímín e normave tè parapara kushtetuese dhe jurídíke. Sípas parashtruesít, ndèr tè tjera, aktí í kontestuar nè mènyrè kumulatíve nuk í plotèson tè gjítha rregullat pèr tè qenè nè rend díte tè seancès kuvendore.

Shkarkímí í Zendelít u kèrkua pasí Lèvízja Besa dolí nè opozítè dhe opozíta kíshte shumícèn nè Komísíonín pèr çèshtje tè zgjedhjeve dhe emèrímeve nè vend tè qeverísè. Pèr shkak tè bllokímít sè punès sè Komísíonít èshtè pezulluar zgjedhja e anètarève tè rínj tè Gjykatès Kushtetuese, sí dhe emèrímet e tjera. Nè rendín e dítès tè seancès sè sotme tè Gjykatès janè ínícíatívat e paraqítura pèr díspozítat e Lígjít pèr ndèrmjetèsím dhe Lígjít pèr sígurímet pensíonale dhe ínvalídore.