Shaqiri shpreson që deri në shtator të arrijnë tekstet sipas planprogrameve të reja

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri thotë se është duke u zhvilluar procedura për zgjedhjen e operatorit ekonomik për shtypjen dhe shpërndarjen e teksteve për lëndët e arsimit fillor për të cilat Byroja për zhvillimin e arsimit ka përgatitur planprograme të reja. Ai shpreson se do t’u dërgohen shkollave me kohë, por shton se nëse ka vonesë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ka siguruar materiale të printuara derisa nxënësit t’i marrin tekstet.

Baby Boo

Ai sqaroi se sipas Konceptit të miratuar nga MASh vitin e kaluar, programet e reja mësimore futen në faza – vitin e kaluar për klasën e parë dhe të katërt, ndërsa këtë vit me plan programet e raj do të mësojnë nxënësit e klasave të dyta dhe të pesta.

“Nga data 1 shtator do të ketë libra në klasat e treta, të gjashta, të shtata, të teta dhe të nënta që janë të konceptit të vjetër dhe mendoj se do t’u dorëzohen shkollave në kohën e duhur. Për konceptin e ri jemi në fazën e miratimit edhe të operatorit ekonomik edhe të disa teksteve, por kemi edhe 20 ditë dhe pres që deri në fillim të vitit të ri shkollor të përfundojnë pozitivisht”, tha ministri Shaqiri në një paraqitje për Sitel.

Sipas Konceptit për arsimin bazë, përveç librave të shtypur, në portalin e-ucebnici.mon.gov.mk do të jenë të disponueshme edhe tekste nga klasa e katërt e lartë në format digjital.

Lidhur me informacionet se nxënësit ende nuk i kanë marrë dëftesat, ministri Shaqiri theksoi se dhënia e tyre nuk është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit, por e Byrosë për zhvillim të arsimit. Mirëpo, thotë ai, sipas informacioneve që ka, e gjithë procedura për marrjen e dëftesave ka përfunduar dhe se nxënësit tashmë kanë filluar t’i marrin.

“Dëftesat nuk janë problem për Ministrinë. Thirrja për printimin e dëftesave dhe si procedurë është në Byronë e zhvillimit të arsimit. Ata kishin proces ankimimi në procedurën për përzgjedhjen e operatorit. Menjëherë pas informacionit se fëmijët nuk kishin dëftesa, kam kërkuar që ata fëmijë që regjistrohen në arsimin e mesëm të pajisen menjëherë me dëftesa, por e di gjithashtu që ky problem është zgjidhur në Byronë e Zhvillimit të Arsimit dhe me gjasë aktualisht jepen e dëftesat në shkollat ​​fillore dhe të mesme”, tha ministri Shaqiri.

I pyetur për digjitalizimin e procesit arsimor, ai thotë se si ministër është pro që të ketë tekste të shtypura, por thekson se ky proces duhet të vazhdojë. Sa i përket përgatitjes së Qeverisë dhe Ministrisë për të ofruar pajisje digjitale për fëmijët, Shaqiri thekson se përmes një projekti me Bankën Botërore po bëhet projektimi në të gjitha shkollat ​​fillore në pjesën e infrastrukturës aktuale që ka të bëjë me digjitalizimin dhe lidhje në disa rrjete.

“Pas marrjes së projekteve për të gjitha shkollat ​​fillore, do të mësojmë për mundësitë e zbatimit në infrastrukturë. Përveç punës në procesin e digjitalizimit, do të duhet të punojmë edhe në procesin e digjitalizimit të infrastrukturës brenda shkollave fillore. Dhe këtë do të mund ta realizojmë së bashku me vetëqeverisjen lokale dhe atë qendrore. Edhe pse kemi tablet pajisje të dorëzuara tek nxënësit, në shkolla, një nga vërejtjet ka qenë se shumë shkolla dhe nga analizat tona nuk janë të lidhura në rrjet ashtu siç duhet të jenë në dispozicion”, tha ministri Shaqiri.