Rrjedh afati për dorëzimin e pad*ive në Gjykatën Administrative

Rrjedh afati për parashtrimin e pa*dive në Gjykatën Administrative pasi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve unanimisht i hodhi poshtë të gjitha 2.142 ank*esat e parashtruara nga partitë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Baby Boo

KSHZ duhet t’i dorëzojë vendimet partive politike dhe pastaj të fillojë të rrjedhë afati 24 orësh për parashtrimin e p*adive, pas së cilës Gjykata Administrative ka 60 orë të vendos. Deri mbrëmë nuk ka arritur asnjë an/8kesë nga partitë.