Rregullohet ujësjellësi i Tetovës


PËRFUNDON SANIMI I DEFEKTIT NË LINJËN E LESHNICËS

Pas një pune intensive, punëtorë të ndërmarjes nga Ujësjellësi dhe Kanalizimi kanë arritur të rregullojnë de*fektin ne gypin fi-500, i cili si rezultat i rrëshqitjes së dheut ishte dë*mtuar, duke marrë parasysh terrenin e papërshtatshëm dhe kushtet klimatike.


Ju falemnderojmë për mirëkuptimin! Me respekt. NPK TETOVA Tetovë