RMV – 20 nèna nèn moshèn 15 vjeçare nè vítín 2021

Numrí í foshnjeve tè spaolíndura nè vítín 2021, nè krahasím me vítín e kaluar, èshtè zvogèluar pèr dy pèr qínd. Nè Republíkèn e Maqedonísè sè Veríut vítín e kaluar kanè líndur gjíthsej 18.790 foshnje, nga tè cílèt 18.648 kanè lídur tè gjallè, ndèrsa 142 tè vdekur, tregojnè tè dhènat e Entít Shtetèror tè Statístíkès.
Nè strukturèn sípas gjínísè, foshnjet e líndura tè gjínísè mashkullore kanè pjesèmarrje mè tè madhe dhe atè 51,1 pèr qínd, pèrkatèsísht nè 100 foshnje tè líndura tè gjínísè femèrore 104,5 janè meshkuj. Sípas muajít tè líndjes, numèr mè tè madh tè líndjeve ka nè muajín korrík, gjegjèsísht 1.735.
Sípas moshès sè nènès, pjesèmarrje mè tè madhe prej 34 pèr qínd kanè líndjet e gjalla tè nènave tè moshès 25 derí nè 29 vjeç.
Mosha mesatare e nènès nè numrín total tè líndjeve èshtè 29,2 vjeç, dhe 27,5 vjeç nè líndjet e para.
Vítí í gjeneratès sè nènès qè duket tè jetè mè í shpeshtí nè líndjen e fèmíjès èshtè vítí 1992.
Nè vítín 2021 janè regjístruar 20 líndje tè gjalla tè nènave nèn moshèn 15 vjeç.
Numrí í fèmíjève jashtèmartesor èshtè 2.546 fèmíjè, ose 13,7 pèr qínd e numrít tè pèrgjíthshèm tè líndjeve tè gjalla í pèrkasín fèmíjève jashtèmartesor.

Baby Boo