Rexhail Qerimi “Rasti Alfa”: Mallkuar qofshin ato që më lënë pa faj në bu*rg 13 vjet!


Rexhail Qerimi “Rasti Alfa”
Mallkimi qoft mbi ato njerz ce na muntun vepren pa e bae ce 13 vjet me vujt denim me bu*rg te pafajshem vec ne Maqedoni ndodh Zoti jav gjegt zemratm ati ku ju dhem mas shumti denimi i Zotit asht shum ma i ran.

Edhe pse Gjykata e Apelit na i ktheu veprën në Gjygjin e Shkallës të par. Gjykata e Shkallës të par na i boni të padrejtën prap. Na i dha dënimin të njëjt bu*rg të përjetshëm. Edhe pse Gjykata e Apelit ka punuar drejt dhe e ka vendosur se ky rast ësht i montuar dhe ka padrejtësi, prap vendoset Bur*gim i përjetshëm nga ana e Gjykatës të Shkallës të par.

Kjo është nji turp i madh, mallkimi qoft mbi njerëzit e padrejt, të marish njerëz të pafajshëm në qaf, dhe ti dënojsh pa asnji faji, kjo ndodh vetëm e vetëm në Maqedoni. Turp, turp, turp. Zoti jav kthevt shumfisht më keq se mue çka ma bënët. Faleminderoi krejt ato që 13 vjet, na kan ndiumuar dhe na i kan lehtësuar bur*gin, Zoti çdo problem çka e kan jav lehtësoft dhe i shpërblevt me çmim më të lart.

Rexhail Qerimi: 13 vjet bu*rg pa pik faji dhe ala vuj dënim për një rast i montuar.