Regjitrohet Zaevi me familjen: Kanë mbetur edhe 4 ditë, regjistrohuni!


Kryeministri Zoran Zaev bashkë me familjen e tij, në shtëpinë në Strumicë, sot kanë kryer procesin e regjistrimit.
Siç potencoi ai, në këtë mënyrë ata u bënë partnerë të procesit që të mund shteti, institucionet publike, pushteti lokal dhe shoqëria sipërmarrëse në bazë të të dhënave të fituara të sigurojnë jetë më të mirë për qytetarët.

“Mbeten edhe 4 ditë deri në fund të operacionit statistikat më të rëndësishëm dhe më të komplikuar – Regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave, të cilin e realizon Enti Shtetëror për Statistikë. Pas 20 vjetësh, përfundimisht shteti ynë do të ftojë të dhëna relevante dhe aktuale të cilat më tej do të jenë bazë për krijimin e politikave reale të cilat në tërësi u përgjigjen nevojave të qytetarëve”, tha Zaev.
Ka bërë thirrje deri te qytetarët që mos të hezitojnë dhe të regjistrohen