Regjím í posaqèm tè shtunèn nè Shkup

MÍnísítría pèr punè tè Brendshme njoftonè se mèe 25.06.2022 e shtunè pèrshkak tè mbajtjes sè Paradès sè Krenarísè do tè mírren masa pèr regjím tè veqantè tè qarkullímít rrugor nè pjesèn qendrore tè Qytetít tè Shkupít.

Baby Boo

Gjatè lèvízjes (nèse èshtè e nevojshme) pèr qarkullím do tè mbyllet rruga 11-tí Oktomvrí, rruga Dímítríe Çupovskí, rruga Vasíl Glavínov, Blv.VMRO, Blv.Ílínden, “Amínta ÍÍÍ”,dhe Rruga 1732.
MPB apelon derí te tè gjíthè qytetarèt pjesèmarrès nè trafík qè tí pèrmbahen respektojnè urdhèrat e punonjèsve polícorè.