Raporton PSP-ja para komisionit për Sistem Politik


Sot, në kuvendin e R.M para komisionit për Sistemin Politik, do të dorëzohet raporti nga Prokuroria Speciale për periudhën nga 15 shtatori 2017 deri më 15 mars 2018.

Ky njëherit është raporti i pestë gjashtëmujor mbi punën e PSP-së.
Raporti pritet të prezatohet nga prokuroria speciale Katica Janeva.

Anëtarët e komisionit parlamentar ndër të tjerat do të diskutojnë edhe për disa raportet vjetore për vitin 2017 mbi punën e disa institucioneve.

Baby Boo