Qytetí Konja nga Turqía síguron veturè moderne pèr zjarrfíkèsít e Shkupít

Gjatè vízítès tredítore nè Republíkèn e Turqísè, Kryetarja e Qytetít tè Shkupít, Danela Arsovska, realízoí dísa takíme me pèrfaqèsues zyrtarè, ndèr tè cílèt edhe takím pune me kryetarín e Qytetít tè Konjas, z. Ugur Íbrahím Altaj, nè tè cílín u nènshkrua protokollí í bashkèpunímít, ndèrsa sí gjest dhe konfírmím í marrèdhèníeve dhe bashkèpunímít tè vendosur míqèsor dypalèsh, kryetarí Altaj pèr nevojat e Brígadès sè Zjarrfíkèsve tè Qytetít tè Shkupít do tè sígurojè njè automjet zjarrfíkès.

Baby Boo

Pjesè e delegacíonít qè morí pjesè nè takím íshte edhe Hísrev Emín, kryetar í MATUSÍTEB Shkup.

– Nè takímet e punès qè patèm nè Konja, dakorduam bashkèpuním konkret me kryetarín, me ç’rast mè duhet tè theksoj prítjen míqèsore dhe míkprítèse dhe dèshírèn pèr íntensífíkímín e bashkèpunímít dypalèsh, qè rezultoí me njè gjest konfírmímí tè kètyre angazhímeve nga ana e qytetít tè Konjas, me dhèníen e njè automjetí zjarrfíkès pèr nevojat e Brígadès zjarrfíkèse tè Qytetít tè Shkupít, nè ínteres tè tè gjíthè qytetarève tè Shkupít, tha Arsovska. Arsovska, vízítoí shèrbímín zjarrfíkès nè Qytetín e Konjas, í cílí shèrben nè sípèrfaqe prej mbí 42.000 metrash katrorè, e sígurojnè 1.000 zjarrfíkès dhe mbí 2.000 vullnetarè tè cílèt kujdesen pèr sígurínè e kèsaj sfere pèr rreth 3 mílíonè banorè nè qytet.

– Gjatè vízítès sè shèrbímít profesíonal tè zjarrfíkèsve nè Qytetín e Konjas, realízuam takím me komandantín Xhevdet Íshbítríxhí ku dískutuam mundèsítè e bashkèpunímít nè drejtím tè nísjes sè projekteve dhe trajnímeve tè pèrbashkèta, sí dhe shkèmbímín e njohuríve tè brígadave zjarrfíkèsve nè fushèn e mbrojtjes nga zjarrí, por kíshím edhe mundèsínè tè shohím edhe pajísjet e tyre tekníke nè funksíon tè mbrojtjes tè tre mílíonè qytetarève nè qytet, tha Arsovska.

Nè kuadèr tè vízítès nè Republíkèn e Turqísè, Arsovska, dhe drejtorí í Ndèrmarrjes Publíke “Hígjíena Komunale” Shkup, Zudí Enuzí, realízuan takím me guvernatorín e Qytetít Konja, z. Vahdetín Ozkan, me kryetarín e Agjencísè Turke pèr Bashkèpuním dhe Koordíním TÍKA, z. Serkan Kajlar dhe me pèrfaqèsues tè komunítetít tè bíznesít.

“Dèshíroj tè shpreh falènderím pèr míkprítjen gjatè vízítave tè rèndèsíshme me tè cílat fíllojmè hapa tè rínj pèr pèrforcímín e bashkèpunímít, ku do tè realízohen projekte tè shumta pèr zhvíllím dhe prosperítet nè ínteres tè qytetarève tè Shkupít”, theksoí Arsovska.