Qytetarët e papërgjegjshëm dëmtojnë pronën publike në Gostivar

Pas angazhimit të komunës së Gostivarit që qytetarët të kenë një infrastrukturë sa më kualitative, dikush arrin që këtë ta dëmtoj skajshmërisht.

Sigma Doors

Në fotot shihen qartë që dikush me qëllim apo jo ka dëmtuar një pjesë të infrastrukturës në këtë komunë./Pa Censurë