Qytetarët e pa ndërgjegjshëm, sfidë e NPK-ve!


Në Pa Censurë na kanë mbëritur këto fotografi, të cilat japin një pasqyrë të disa qytearëve të pa ndërgjegjshëm të cilët ndotin ambientin jetësorë.

Fotografitë janë realizuar në qytetin e Gostivarit dhe siç shihet edhe në fotografi gjithçka është e hudhur afër kontinierave për mbeturina dhe asgje brenda tyre.

Këta qytetarë të pa ndërgjegjshëm janë sfidë e përditshme e Ndërmarrjes Publike Komunale në Gostivar.

Për ndërgjegjësimin e qytetarëve bëhen edhe fushata të vazhdueshme nga ministria për Ambient Jetësor dhe Planifikim Hapësinorë, mirëpo siç shihet nuk kanë arritur që të ndikojë tek popullata.

Kujtojmë se me këtë problematikë përballen të gjithë komuant, veçanërisht qyteti i Shkupit.