Qeveria: Përdorimi personal i kan*abisit nuk është vepër penale

Përdorimi rekreativ personal i kan*abisit edhe sot nuk është vepër penale, megjithatë praktika tregon se në terren ekzistojnë paqartësi dhe kemi situatë kur persona të cilët përdorin kan*abis për nevoja personale dhe ngarkohen gjoja për qëllime shitjeje, brifojnë nga Qeveria.

Baby Boo

Nga Qeveria presin që me ndryshimet në Kodin Penal të cilat janë në vijim, në mënyrë eksplicite të vërtetohet me një formulim të qartë që përdorimi personal nuk është vepër penale, në fakt në bu*rg nuk shkon ai që për përdori rekreativ ose për nevojë mediciinale konsumon kanabis.
Gjithashtu do të ketë nevojë edhe për të definuar termin përdorim personal për të cilin kërkohen vendime juridike dhe normative.


Restorant Lumare