Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndanë një shumë të hollash për mbështetjen e kompanive softuerike

Qeveria sot e shqyrtoi dhe miratoi Informatat dhe e pranoi kërkesën e Odës Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndarjen e shumës prej 18.600.000.00 denarë nga programi Covid si mbështetje financiare për zbatimin e zgjidhjeve moderne digjitale softuerike në kuadër të mbështetjes së IT kompanive teknologjia kompjuterike si veprim i përbashkët i sektorit publik dhe privat.

Me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, Qeveria miratoi Strategjinë për Shëndetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2021 – 2030 me Plan veprimi.
Përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës, ​​përgatitja e tij mori parasysh agjendën e BE-së për sisteme shëndetësore efektive, efikase dhe të përballueshme dhe ndër të tjera, identifikoi tre çështje kyçe:

Mbështetje për forcimin e efektivitetit të sistemeve shëndetësore, që përfshin suksesin e sistemit shëndetësor, cilësinë dhe sigurinë e kujdesit shëndetësor dhe integrimin e kujdesit shëndetësor në të gjitha nivelet; Rritja e aksesit në kujdesin shëndetësor, me fokus në fuqinë punëtore shëndetësore. Përpjekjet e planifikimit duhet të krijojnë zgjidhje të qëndrueshme në nivel të BE-së që do t’i sigurojnë një numri të mjaftueshëm profesionistësh shëndetësorë të kualifikuar me aftësitë e duhura të nevojshme për të ofruar kujdes shëndetësor për të gjithë ata që kanë nevojë; dhe Përmirësimi i sistemeve shëndetësore dhe i rolit të e-shëndetit, vlerësimit të teknologjisë shëndetësore dhe sistemeve të informacionit shëndetësor./Telegrafi/

Baby Boo