Publikohet raporti nga vëzhgimi i referendumit


Asociacioni civil MOST sot publikoi një raport periodik nga vëzhgimi i referendumit. Gjatë periudhës së monitorimit janë pranuar dhe analizuar 311 raporte të fushatës dhe 978 raporte ditore për ngjarjet dhe zhvillimet në komuna.

Prej tyre, siç thekson MOST, mund të konkludohet se i vetmi subjekt që ka aktivitete intensive në terren është koalicioni “Së bashku për Maqedoninë Evropiane”.

Kryen kryesisht takime të drejtpërdrejta me qytetarët dhe intensitet më të lartë të së ashtuquajturës. fushata derë më derë. Është vërejtur një përqindje dukshëm më e ulët e aktiviteteve të subjekteve që propagandojnë qytetarët që të mos votojnë në referendum. Në të njëjtën kohë, organizatat ndërkombëtare dhe vendore dhe subjektet e tjera mbajnë debate informative dhe tribuna. MOST vlerëson se këto aktivitete informative kontribuojnë në rritjen e nivelit të njohurive dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve.

“Apeli i kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për biznesmenët, për të motivuar të punësuarit në kompanitë e tyre për të votuar, është një hap joetike që nuk duhet të jetë pjesë e një procesi kaq të rëndësishëm. Kjo sjellje përcakton një precedent që në të ardhmen mund të bëhet pjesë integrale e fushatave dhe sjelljes së politikanëve, thekson MOST në raport.

Gjithashtu asociacioni civil mirëpret futjen e një ueb-mjeti nga MSHIA që lejon raportimin e presioneve në administratë. Veçanërisht pozitive është se mjeti mundëson raportim anonim, i cili duhet të inkurajojë më tej punonjësit në administratë për të raportuar presionet e mundshme. Gjatë periudhës së monitoruar, asnjë rast nuk është raportuar në këtë ueb-mjet.

Përbërja e re e KSHZ-së u zgjodh pak para shpalljes së referendumit, me një mandat prej 6 muajsh. Kryetari dhe dy anëtarët u zgjodhën me propozimin e opozitës, ndërsa nënkryetari dhe tre anëtarë me propozimi të pozitës. Gjatë periudhës së vëzhguar, KSHZ ka punuar në një atmosferë kolegjiale dhe ka miratuar të gjitha vendimet unanimisht, gjë që është për përshëndetje. Gjithashtu vlerësohet pozitivisht dhe transparenca e KSHZ-së, duke pasur parasysh se për herë të parë të gjitha Seancat janë publike dhe se për herë të parë respektohet detyrimi i Kodit Zgjedhor për publikimin e rregullt të procesverbaleve të takimeve në internet. Përveç kësaj, KSHZ mban seanca në intervalin kohor të përcaktuar nga Rregullorja e Punës, thekson MOST.

MOST rekomandon që softueri dhe baza për zgjedhjen e anëtarëve të organeve zgjedhore të përmirësohen, si dhe të rishqyrtohet mënyra e zgjedhjes dhe përbërja e organeve zgjedhore.

MOST i inkurajon të gjithë qytetarët të informohen për çdo aspekt të referendumit, për t’u angazhuar në mënyrë aktive në vendimmarrje dhe për të hedhur votat e tyre në përputhje me bindjet dhe vullnetin e tyre personal. Çdo presion, shantazh apo kërcënim i qytetarëve është në kundërshtim me vlerat dhe parimet demokratike.

Asociacioni civil inkurajon qytetarët që të raportojnë çdo lloj presioni apo parregullsi në linjën falas telefonike 080-080-080.

Vëzhgimi i referendumit nga MOST filloi më 3 shtator, me vendosjen e 80 vëzhguesve afatgjatë, duke mbuluar të gjitha komunat në Maqedoni. MOST-i ndjek punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, si dhe aktivitetet e të gjitha subjekteve lidhur me referendumin e ardhshëm./PC

Baby Boo