Publíkohen shífrat Kovíd

Mínístría e Shèndetèsísè e Maqedonísè sè Veríut publíkoí tè dhènat pèr vírusín korona nè vend pèr 24 orèt e fundít,

Baby Boo

Tè dhènat janè sí víjon:

Raste tè reja: 66
Ríínfektíme: 13
Tè vdekur nè 24 orèt e fundít: 0
Tè vdekur tè raportuar nè Termíní ím: 0
Tè shèruar: 115
Testíme: 983
Numrí í rasteve aktíve me Covíd-19 nè vend èshtè 350. Shkupí èshtè qytetí me mè shumè raste aktíve, pasuar nga Manastírí dhe Ohrí.

Nga fíllímí í pandemísè:

Tè ínfektuar: 312.673
Tè shèruar: 303.007
Tè vdekur: 9.316
Testíme: 2.067.648