Pse emigrojnë të rinjtë?!


Studim nga: Donika Bakiu

Të rinjtë janë grupi më i madh i individëve që emigrojnë çdo vit dhe e bëjnë këtë kryesisht në kërkim të punës së denjë dhe kushteve më të mira të jetesës. Faktorët që ndikojnë në vendimin për të migruar për punë janë papunësia, pagat e ulëta dhe varfëria familjare. Vendi ynë është me një shkallë të lartë të emigrimit. Megjithatë, kjo prek më shumë të rinj, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e vendit. Ajo që është më shqetësuese ka të bëjë me faktin se mosha e emigrantëve është 16-40 vjeç. Largimi masiv i të rinjve nga vendi në një ëndërr imagjinar të një jete më të lumtur në Perëndim është një problem që çdo qytetar duhet të shqetësohet. Është e dhimbshme kur në çdo bisedë me të rinjtë dëgjojnë dëshirat dhe planet e tyre për të migruar në vendet evropiane. Është edhe më shqetësuese kur shihni se si planet e ardhshme për vendin tonë pothuajse shuhen . Çdo ditë shprehin pasigurinë e tyre për një të ardhme që duket se nuk ndryshon kurrë. Ata duket se po lundrojnë si një anije e humbur në një shoqëri ku perspektivat dhe mbijetesa duken shumë të vështira. Në këtë studim kemi anketuar të rinjtë që dhanë mendimet e tyre. Të rinjtë duan të largohen sa më shpejt që të jetë e mundur nga vendi i tyre. Ka një numër arsyesh që i shtyjnë ata për të marrë një vendim të tillë, edhe pse shpesh nuk ndjehen mirë në vendin e tyre të banimit. Shumica e njerëzve dëshirojnë të largohen nga vendi për shkak se ata diplomohen dhe nuk gjejnë punë.

Të rinjtë: me shumë arsye për të migruar

Përkundër fushatave të shumta të autoriteteve në vendin tonë për të parandaluar migrimin e qytetarëve, shumë të rinj kanë shprehur dëshirën e tyre për të lënë vendin për të shkuar në ndonjë nga vendet perëndimore. Në  studim ju keni disa përgjigje nga të rinjtë, disa janë të diplomuar, disa janë në studim, disa janë me master e doktoratë . Një djalë ka përfunduar tre vjet studime në Fakultetin Juridik. Edhe pse me shumë vështirësi financiare, ai kishte ardhur në përfundim të këtyre viteve të studimit. Ai kishte një dëshirë – pasi të mbaronte studimet  të gjente një punë dhe fitonte të ardhura për të ndihmuar familjen, që kujdesej për arsimimin e tij. Por kjo nuk ndodhi. Ai nuk arriti të gjejë një punë dhe arsyeja pse ai dëshiron të emigrojë është pikërisht punësimi. Ai thotë :”Kudo tjetër jashtë Maqedonisë kisha shkuar, nuk kishte asnjë perspektivë këtu, mbaron studimet dhe nuk arrin të gjejsh punë, është e njëjtë si për ata që mbarojnë shkollimin e lartë, si ata që nuk kanë fakultet, janë të gjithë pa punë “. Një vajzë thotë se  sistemi arsimor në Maqedoni është i  dobët dhe larg standardeve evropiane. “Unë do të emigroja  në Londër për të studiuar mjekësinë , nëse do të më jipej mundësia . Ajo që oftohet  në Londër nuk ofrohet në  Maqedoni në asnjë mënyrë. Nëse më jepet mundësia sot, do të largohem nga Maqedonia”, thotë ajo. Është e dhimbshme kur në çdo bisedë me të rinjtë dëgjojmë  dëshirat dhe planet e tyre për të migruar në vendet evropiane. Është edhe më shqetësuese kur shohim se si planet e ardhshme për vendin tonë pothuajse shuhen nga rinia. Çdo ditë shprehin pasigurinë e tyre për një të ardhme që duket se nuk ndryshon kurrë. Ata duket se po lundrojnë si një anije e humbur në një shoqëri ku perspektivat dhe mbijetesa duken shumë të vështira. Pse ndodh ky fenomen? Natyrisht, situata e vështirë ekonomike dhe sociale i ka bërë të gjithë qytetarët të ëndërrojnë vendet evropiane me qëllim të vetëm të një jete më të mirë. Për shumë të rinj, jeta në vendin e tyre është shumë e vështirë dhe si rezultat i këtyre dy dekadave të fundit një numër i jashtëzakonshëm i është drejtuar vendeve të tjera për të jetuar në vendet e BE-së, si dhe në vende të tjera të largëta në SHBA, Kanada dhe Australi. Papunësia më e madhe dhe pasiguria në të ardhmen, korrupsioni dhe rrëmuja gjithandej kanë shkaktuar që të rinjtë të zhgënjehen , të  dëshprohen çdo ditë dhe të ikin jashtë shtetit dhe  të mos kthehen.Të gjithë jemi të vetëdijshëm se ka varfëri në të gjitha anët, situata është e rënduar dhe madje disa njerëz kanë një problem për të siguruar ekzistencën, por këto nuk janë arsye për ta braktisur atdheun e tyre. Të rinjtë në Maqedoni thonë se ata largohen nga vendi jo vetëm për shkak të kushteve materiale, por përkundrazi nuk munden  të përballojnë presionin e politikës, gjë që është vendimtare për përparimin në karrierë. Një student thotë se më e rëndësishmja është përmirësimi i procesit arsimor, jo për të nënvlerësuar kapacitetet në dispozicion të të rinjve në shoqëri, sepse sipas saj të rinjtë largohen nga vendi jo vetëm sepse nuk gjejnë punë, por për shkak se janë nënvlerësuar nuk i dëgjon askush , madje injorohen. “Të rinjtë konsiderohen si pjesë e parëndësishme e shoqërisë, askush nuk ju  vë re problemeve të tyre”. Besoj  se kjo dendësi e emigracionit të të rinjve duhet të konsiderohet si një epidemi serioze për shoqërinë tonë. Kjo është një dhimbje e madhe, një hemorragji dhe si e tillë prek më shumë brezin e ri. “Ndërkohë, arsyet për emigracionin janë të shumta, njëra prej të cilave është politika. Megjithatë, faktorët kryesorë në emigrimin e të rinjve janë papunësia, pagat e ulëta, sistemi arsimor ose sistemi shëndetësor. Një tjetër disavantazh që vërehet në vendin tonë është Arsimimi i shkollës sonë ka rënë shumë, është krijuar mosbesimi dhe sistemi arsimor po humbet Një arsye tjetër për të shpëtuar të rinjtë është sistemi shëndetësor “Unë takova shumë emigrantë që nuk ndiheshin mirë në vendin ku shkonin , larg vendlindjes, por ata thonë se do të kemi një sistem më të mirë shëndetësor. “Ka gjithashtu shumë arsye të tjera, të tilla si sistemi i drejtësisë, rendi dhe siguria në vend. faktor kyç që inkurajon të rinjtë të kërkojnë emigrim “. Një pjesë e mirë shkon larg. Më vjen keq të them se të rinjtë janë të detyruar të largohen sepse e lënë  vendin e tyre. Disa janë të detyruar të largohen sepse nuk gjejnë punë. Papunësia në vend është absolute, le të gjejmë një punë për të mbijetuar. Në  vendet e tjera  gjejnë punë  përpiqen të punojnë me djersë  dhe me sakreficë  të rinjtë tanë. Kjo është një dhimbje e dyfishtë, sepse ata mund të punojnë edhe në vendin e tyre .

Baby Boo