Pro*testojnë banorët, nuk duan ndërtimin e një banese në Butel


Në rrugën Hristian Todorovski Karposh të Butelit është ngritur iniciativë për ndërtimin e një objekti për banim në 11 kate.
Banorët e kësaj lagje nuk e përkrahin këtë iniciativë dhe re*voltën e tyre e shprehën nëpërmjet pro*testës.
Druajnë se me një ndërtesë aq të lartë do tu zihet drita shtëpive përreth dhe do të prishet rendi i lagjes.

“Ju kemi ftuar për ta alarmuar bashkërisht iniciativën e investitorit privat që ka për qëllim të ngrit një mur 30m të lartë, këtu para lagjes ku jetojmë dhe kërkojmë. Ne nuk jemi kundër që të ndërton mirëpo jo të bëj ndërtesa të larta këtu 30 metra. Le ta ndërton, le ta bëjë 3 ose 4 kate nuk është problem, nuk na pengon mirëpo iniciativa e tij e prish gjithë rendin e lagjes këtu.”, tha Sejdulla Alimi, banor.