Prokurori Publik nesër përgjigjet për rastin “ALFA”

Nesër më datë 26 Korrik, Parlamenti zhvillon seancën “Pyetje deputetësh” ku një muaj më parë, deputeti Rexhail Ismaili i parashtroi pyetjen e dytë më 2 Qershor, si vazhdim të pyetjes së parë që ja kishte parashtruar para gjashtë muajsh!

Baby Shop Charli

Lexo: Rasti Alfa: Rexhail Ismaili pyetje Prokurorit Publik

Në muajin shkurt deputeti Rexhail Ismaili parashtroi pyetje deri tek Prokurori Publik, pasi u publikua në Pa Censurë videoja e vrasjes së rastit “Alfa”, ku do të shërbejë si element për të zbardhur të vërtetën në një rast, ku të gjithë faktet flasin për pafajsinë e të dënuarve!

Por, edhe pse përgjigjja nga Prokurori ishte skandaloze, deputeti Ismaili ka mundësi që të vazhdojë të parashtrojë pyetje, por, për shkak të mosprezencës së deputetit në sallën e Parlamentit, 3 muaj me rradhë në seancën “Pyetje deputetësh” edhe vazhdimi i pyetjes ëshë shtyrë.

Lexo më shumë për rastin “ALFA”

http://www.pacensure.com/2018/04/21/fati-i-rastit-alfa-tek-prokuroria-publike-per-ta-rikthyer-lenden-ata-kane-nje-fakt-qe-gjate-gjithe-procesit-te-gjykimit-eshte-pershkruar-qellimisht-gabim-per-te-shmangur-te-vertet/
http://www.pacensure.com/2018/03/25/rasti-alfa-pjesa-e-2-te/
http://www.pacensure.com/2018/04/12/iniciative-per-rishikimin-e-ligjshmerise-ne-rastin-alfa/
http://www.pacensure.com/2018/04/24/deshmi-e-re-ne-vitin-2010-per-rastin-alfa-por-gjykata-nuk-e-pranoi/
http://www.pacensure.com/2018/05/21/e-verteta-e-rastit-alfa-ne-duart-e-safet-kadrii-gjykates-i-gjykates-se-apelit-shkup/

Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors