Prokurori i Tetovës bën këtë gabim:  Kërkon paraburgim derisa aktgjykimi të hyjë në fuqi vetëm me akuzën e ngritur!


Shërbimi informativ i Prokurorisë Publik i RM, i udhëhequr nga Ljubomir Joveski, dha një njoftim për media,ku  informuan publikun  se Prokurori i Tetovës dorëzoi aktakuzën për vrasje që ndodhi në Reçicë të Vogël më 5 prill, pranë selisë së BDI-së.

Në një deklaratë, Prokuroria Publike e Maqedonisë informon se:

Prokurori kompetent publik në Gjykatën Themelore të Tetovës, dorëzoi aktakuza për vrasje për tre të pandehurit të cilët janë të privuar nga liria e tyre, si dhe një i pandehur që është ende në arrati, me propozim për caktimin e masën së paraburgimit edhe atë deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit!

A mund të bëjë Prokurori i Tetovë këtë gabim, që të propozojë paraburgim derisa aktgjykimi të hyjë në fuqi pas ngritjes së aktakuzës ?!

Për ata që shumë pak e kuptojnë të drejtën, kjo është një mosdije e gjërave elementare te së drejtës. Teksa ky gabim është bërë nga  prokurori me propozim e tij në gjykatë, ose nga shërbimi informativ i Prokurorisë Publike të RM, i cili përbëhet nga jurist, që siç rezulton nuk janë të saktë në punën e tyre.

Ndërsa ligji është i qartë,  prej momentit të ngritjes së aktakuzës mund të kërkojë për një zgjatje të paraburgimit në afat prej 30 ditësh. Kundër këtij propozimit vendos Këshilli Penal i Gjykatës Themelore, me të drejtë ankese deri tek Këshilli Penal i Gjykatës së Apelit, ku e njëjta gjykatë vendos nëse do të ndërpresë paraburgimin ose do ta vazhdojë atë deri në efektivitetin e saj.

Kështu, në këtë mënyrë, Prokurori  i hodhi fazat e procedurës, ai propozoi një paraburgim duke sugjeruar se do të kishte një dënim me aktgjykim të Gjykatës Themelore të Tetovës, i cili  prokuror me këtë veprim tregoi mungesë të njohurive elementare të procedurës penale.

Mbetet që Prokurori Publik të përgjigjet nëse është gabim i prokurorëve,  a  do të kërkojë shkarkimin e tyre, ose a do të konkludojë se Shërbimi Informativ i Prokurorisë Publike nuk i kuptojnë procedurat dhe kanë  gënjyer  mediat dhe publikun!!!

Me ardhjen e Ljubomir Joveski në krye te Prokurorisë Publik të RM-  nuk ka bërë asnjë ndryshim në funksionimin e PPRM, e  kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë për pastrimin e Prokurorëve që nuk njohin ligjin nga rradhët e prokurorisë!

Shërbimi informativ i Prokurorisë Publik i RM, i udhëhequr nga Ljubomir Joveski, dha një njoftim për media, informuan se Prokurori i Tetovës dorëzoi aktakuzën për vrasje që ndodhi në Reçicë të vogël më 5 prill, pranë selisë së BDI-së.

Në një deklaratë, Prokuroria Publike e Maqedonisë informon se:

Prokurori kompetent publik në Gjykatën Themelore të Tetovës, dorëzoi aktakuza për vrasje për tre të pandehurit të cilët janë të privuar nga liria e tyre, si dhe një i pandehur që është ende në arrati, me propozim për caktimin e masën së paraburgimit edhe atë deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit!

A mund të bëjë prokurori i Tetovë këtë gabim, që të propozojë paraburgim derisa aktgjykimi të hyjë në fuqi pas ngritjes së aktakuzës ?!

Për ata që shumë pak e kuptojnë të drejtën, kjo është një mosdije e gjërave elementare te së drejtës. E ky gabim është bërë nga një  prokuror me propozim e tij në gjykatë, ose nga shërbimet informativ i Prokurorisë Publike të RM, i cili përbëhet nga disa jurist, që siç rezulton me vite të tëra me gabimet e tyre përfaqësojnë të gjithë prokurorët e gjithë Prokurorisë së Maqedonisë

Ligji është i qartë, ku prej momentit të ngritjes së aktakuzës mund të kërkojë për një zgjatje të paraburgimit në afat prej 30 ditësh. Kundër këtij propozimit vendos Këshilli Penal i Gjykatës Themelore, me të drejtë ankese deri tek Këshilli Penal i Gjykatës së Apelit, ku e njëjta gjykatë vendos nëse do të ndërpresë paraburgimin ose do ta vazhdojë atë deri në efektivitetin e saj.

Kështu, në këtë mënyrë, Prokurori  i hodhi fazat e procedurës, ai propozoi një paraburgim duke sugjeruar se do të kishte një dënim me aktgjykim të Gjykatës Themelore të Tetovës, i cili  prokuror me këtë veprim tregoi mungesë të njohurive elementare të procedurës penale.

Mbetet që Prokurori Publik të përgjigjet nëse është gabim i prokurorëve,  a  do të kërkojë shkarkimin e tyre, ose a do të konkludojë se Shërbimi Informativ i Prokurorisë Publike nuk i kuptojnë procedurat dhe kanë  gënjyer  mediat dhe publikun!!!

Me ardhjen e Ljubomir Joveski në krye te Prokurorisë Publik të RM-  nuk ka bërë asnjë ndryshim në funksionimin e PPRM, e  kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë për pastrimin e Prokurorëve që nuk njohin ligjin nga rradhët e prokurorisë!/PaCensurë