Procesi i votimit: Shfaqen problemet e para

Humbet vula në Haraçinë
Në orën 11:16, nga Këshilli zgjedhor-Haraçinë, e kanë informuar KSHZ-në se një vulë mungon.
Shkresa është dërguar në e-mailin zyrtar të KSHZ-së, ku edhe kërkohet mendim nga KSHZ-së, se si të vazhdohet me votimin e personave të sëmurë.