Prej sot rikthehet transporti publik në Kumanovë


Siç sqaroi kryetari i komunës, për shkak të zgjedhjeve dhe zgjedhjes së përbërjes së re të Këshillit të Komunës së Kumanovës, nuk ka pasur mundësi që të merret vendim për transportin e linjës, kështu që qytetarët kanë mbetur pa të në janar.

“Për shkak të periudhës zgjedhore dhe zgjedhjes së përbërjes së re të Këshillit, nuk kemi mundur të marrim një vendim të ri dhe të japim të njëjtin vendim të Këshillit, mundësinë që të gjitha kompanitë e qytetit të marrin pjesë në procedurën transparente të tenderit. Duke mos dashur të favorizojmë dhe t’i përmbahemi përvojës së vjetër dhe të favorizohen vetëm disa kompani”, tha Dimitrievski.

Për shkak të zgjedhjes së kryesisë së re lokale më 30 tetor, Dimitrievski shtoi se nuk ka pasur një afat kohor për të përfunduar i gjithë procesi ndërsa ai drejtori falje deri te qytetarët.