Policia e Tetovës në aksion, ja sa shofer ka gjobitur dje


Sektori për punë të brendëshme Tetovë, vazhdon me kontrollet dhe aktivitetet tjera, për rendin dhe sigurinë në komunikacion në rajon dhe më gjërë.

Më 8 maj prej ora 08.00-13.00, është kryer kontroll aksion, ndaj vozitësve që nuk respektojnë përparësinë e kalimit, ku në qytetin e Tetovës janë zbuluar gjithsej 6 kundërvajtje, nga të cilat 4 janë për mosëdhlënje përparësie ndaj veture që ka lëvizur në drejtim të regulluar me shenjë komunikacioni dhe 2 kundërvajtje tjera lidhur me përparësi kalimi.

Në rajonin e Gostivarit, gjatë aksionit janë konstatuar 9 kundërvajtje të këtilla, nga të cilat 4 kanë të bëjnë me mosëdhënje përparësie në udhëkryqë, 4 janë në rrugë ku komunikacioni është i regulluar me shenjë komunikacioni, dhe 1 kundërvajtje për mosëdhënje përparësie veturës që vjen nga ana e djathtë.

Kundërvajtjet e konstatuara gjatë këtij aksioni, janë aneksuar me gjoba adekuate, të parapara me Ligjin për siguri në komunikacion dhe rrugë, duke shënuar se gjobat lëvizin prej 45-300 euro në kundërvlerë të denarit.

Kontrollet e përforcuara në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, janë planifikuar deri në fund të këtij muaji dhe dy muajve qe vijojnë, ku dhe pritet ardhja e personave të cilët punojnë përkosishtë jashtë shtetit, ku pritet edhe rritja e intenzitetit në përgjithësi në komunikacion, në rajonin e Tetovës dhe të Gostivarit.