Për t’i thënë jo të keqes, bëju ti, gazetari i ardhshëm! Apliko në UT Gazetari

Apliko për të vazhduar studimet në UT!
Për kombin tonë janë të nevojshëm njerëz të ditur. Atdheut mund t’i kontribuosh në shumë mënyra, me penë, është më e ndritura. Uroj të gjithë studentët të kenë vullnet t’i kontribuojnë shqiptarisë.

Baby Shop Charli

Gjithsecili sa mundet me talentin e tij të ndërthurur me punë. Ne të gjithë jemi gjeni, por duhet të dimë saktë cili për çfarë vlejmë, duhet peshku të notojë në ujë, e jo të ngjitet drurit përpjetë, ashtu siç thotë edhe Ajshtajni. Secili të regjistrohet në drejtimin që i fle në shpirt, ku e sheh të ardhmen e vet, ku synon karrierën, perspektivën.

Shumë e rëndësishme për popullin shqiptar të dalin njerëz të ditur, USHT është mundësia/ shkëndija, që na është dhënë, e ne këtë hirin tonë të dijes ta ndezim flakë, për një të ardhme më të mirë. Që të jemi ne, një nga ai që do të mburret kombi ynë!

Ja procedura e aplikimit:

Kandidatët e interesuar, të cilët dëshirojnë studimet e tyre t’i vazhdojnë në Universitetin e Tetovës, fillimisht duhet që ta plotësojnë formularin online në ueb faqen: www.unite.edu.mk/apply (Regjistrimet 2020/21), me të dhënat përkatëse dhe sipas udhëzimeve që kërkohen.
Përveç kësaj, kandidatët gjatë aplikimit duhet t’i posedojnë këto dokumente: Dëftesat origjinale nga shkollimi i mesëm; Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme; Certifikatë nga libri amzë i të lindurve; Certifikatë shtetësie, si dhe dëshmi (fletëpagesë) për pagesat e taksave administrative.
Deri më tani në Universitetin e Tetovës ja:

Apply

Restorant Lumare