Pas kërcënimeve ndaj Zaevit, MPB ngre padi penale për të dyshuarit!


Ministria e Brendshme punon në tridhjetë raste në të cilat përmes rrjeteve sociale, kërcënohen bartësit e funksionarëve publike në Republikën e Maqedonisë. Në disa raste, personave ju rrezikohet siguria, ku në raste tjera janë keqpërdorur të dhënat e tyre personale.

Sipas Ministrisë së Brendshme, gjashtë prej këtyre rasteve u referohen, kërcënimeve drejtuar kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev.

Departamenti i krimit kompjuterik dhe mjekësisë ligjore dixhitale Moi, në juridiksionin e saj, në të kaluarën ka dokumentuar dhe përpunuara tridhjetë rastet në të cilat, nëpërmjet rrjeteve sociale, bartësve të funksioneve publike në Maqedoni, u janë kërcëmuar, si dhe raste kur është abuzuar të dhënat e tyre personale.

Për të gjitha këto raste, sipas normave ligjore, përgatitet njoftimin deri te Prokurori Publik kompetent në Prokurorinë Publike në Shkup, në mënyrë për të identifikuar elementet për dyshimin e veprave që ndiqen me ligj.

Ministria e Brendshme, në të njëjtën mënyrë, vepron mbi të gjitha kërkesat e paraqitura për kërcënime që rrezikojnë sigurinë e qytetarëve!/PaCensurë

Baby Boo