Partitë 24 orë afat të ankohen në Gjykatën Administrative

Partite politike pas përfundimit te procesit ankimor në KSHZ në afat prej 24 orëve mund te an kohen në Gjykatën Administrative. Kjo e fundit ka afat 60 orë për të vendosur. Pavarësisht pretendimeve te partive politike per mani pulime zgjedhore anëtar të KSHZ vlerësuan se në procesverbale nuk kane hasur verejtje nga perfaqësuesit e partive politike.

Baby Boo

KSHZ-ja nuk është sportel që partitë të kërkojnë në KSHZ votat që u mungojnë në zgjedhje”, vlerësoi Boris Kondarko anëtar i KSHZ-së.