Papa Françesku: Homosek*sualiteti nuk është k*rim

Papa Françesku kritikoi ligjet që kr*iminalizojnë homose*ksualitetin dhe i quajti “të padrejtë”, duke thënë se “Zoti i do të gjithë fëmijët e tij ashtu siç janë” dhe u bëri thirrje peshkopëve katolikë që mbështesin ligjet që të mirëpresin njerëzit LGBTQ në kishë.

“Të jesh homos*eksual nuk është kr*im”, tha Papa Françesku gjatë një interviste të martën për Associated Press.

Ati i Shenjtë pranoi se peshkopët katolikë në disa pjesë të botës mbështesin ligjet që kriminalizojnë homose*ksualitetin ose diskrim*inojnë komunitetin LGBTQ.

Baby Boo