Padi për anëtarët e Komisionit për Kategorizim


Policia Financiare ka ngritur padi penale ndaj anëtarëve të Komisionit për Kategorizim. Në dokumentin e dorëzuar në Prokurorinë Themelore në Shkup arsyetohet se ekzistojnë dyshime se ata kanë mundësuar që objekti i dedikuar për turizëm të shfrytëzohet si hotel me katër yje.

Të paditurit kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe kanë kryer lëshime serioze gjatë kryerjes së detyrës së tyre zyrtare, theksohet në njoftimin e Policisë Financiare.