Padi ndaj në banori të fshatit Belovishte

Padi për një qytetar 35 vjeçar për shkak se ka su*lmuar fizikisht një qytetar, pasi ka pasur një mosmarrëveshje me të gjatë parkimit të veturave.

Baby Boo

“Padi ndaj 35 vjeçarit, banor i fshatit Belovishte, i cili ngarkohet për veprën penale – lëndime të rënda trupore në bazë të nenit 131, paragrafi 1 nga Kodi Penal”, deklaroi Prokuroria Themelore Publike.
Ai në gusht të vitit 2021, kishte pasur fillimisht një përleshje verbale për një vendparking në qytetin e Gostivarit, për të vazhduar pastaj me përl*eshje fizike, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.