Nuhiu: Në procesin e referendumit, Policia e Shtetit do të jetë e orientuar në mbrojtjen e interesit të çdo


Zëvendës ministri i ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë Agim Nuhiu ka shkruar se kontributi për një polici profesionale dhe operacione policore të drejta dhe objektive ishte dhe mbetet synimi ynë!

Nuhiu gjithashtu ka shtuar se, në procesin e referendumit, Policia e Shtetit do të jetë e orientuar në mbrojtjen e interesit të çdo qytetari dhe vetë shtetit.

Baby Boo