Njoftim i rëndësishëm për mërgimtarët. Kujdes nga këta plaçkitës

#NJOFTIM për Diasporën !
Nga Ministria e Punëve të Mbrendshme e Serbisë, Drejtorati për Siguri në Komunikacion
(disa këshilla
të përkthyera)..
– Njësiti për matjen e shpejtësisë në lëvizje “Presretači” deri më 15 shtator nuk është në
detyrë,
prandaj mos ju ndalni këtyre veturave civile nëse hasni sepse dyshohet të jenë plaçkaxhi.
– Gjat udhëtimit tranzitor në Koridorin 10 mos ndaloni në parkingjet e pandryçuara.
– Në Pikat shitëse të derivateve mos u furnizonu ku nuk jua japin kuponin fiskal.
– Këmbimin e valutave mos e bëni jashta “Exchange” me Firmë të ekspozuar ku e merni
edhe
kuponin fiskal.
– Mos u furnizonu me artikuj ushqimor në pikat shitëse pa Firmë të ekspozuar, pa kupon
fiskal.
– Mos u ndalni ti ofroni ndihmë veturave të ndaluna që nuk i njihni kinse janë me defekt
sepse
dyshohet që janë plaçkaxhi.
– Ruane kuponin fiskal të pagesës “putarinës” sepse ju vyen gjat kontrollit eventual.
– Mos ju ndalni patrullave të Policisë që nuk e kanë veturën të sinjalizuar “Policija”
– Në rast defekti i veturës në rrugë kërkoni ndihmën vetëm nga Agjencionet e Liçensuara
dhe
shërbimet jua fakturojnë me kupon fiskal.
– Mbane distancën e mjaftueshme nga vetura në veturë gjat udhëtimit.
– Shpejtësia e lejuar maximale në rrugët e Republikës së Serbisë është 130 km në orë.
– Për çdo ndihmë eventuale paraqituni në Stacionet policore.

Baby Boo
Restorant Lumare