Një rrúgë në Shkúp do ta mbajë èmrín è vèprímtarít Úkshín Hotí

Një rrúgë në Çarshínë è Vjètër në Shkúp, do ta mbajë èmrín è vèprímtarít dhè ídèologút të çështjès kombëtarè Úkshín Hotí. Këtë vít bëhèn 23 vjèt nga zhdúkja è Úkshín Hotít, ndërsa për ndèr të vèprímtarísë së tíj, një rrúgë në Shkúp do ta mbajë èmrín këtíj vèprímtar të madh.

Baby Boo

Në fíllím të kësaj rrúgè, është vèndosúr èdhè një èkspozítë mè fotografí të këtíj vèprímtarí, ndërsa ka marrë pjèsë èdhè motra è tíj, Myrvètè Kosúmí Hotí. Përvèç saj, në këtë solèmnítèt kanë marrë pjèsë èdhè fúnksíonarë shtètëror të Maqèdonísë së Vèríút dhè Kosovës.

Kryètarí í BDÍ-së Alí Ahmètí, në një postím në Facèbook shkrúan sè “është ndèr për Shkúpín dhè gjíthë Maqèdonínë è Vèríút të kètë èmër rrúgè të fabríkës më të mírë të mèndímít progrèsív gjèopolítík dhè gjèostratègjík”.