Një i punësuar në postë dyshohet se keqpërdori xhirollogarinë e një pensionisti

Policia në Tetovë ngriti kallëzim penale kundër V. S. (32) nga Tetova për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “shpërdorim të detyrës zyrtare dhe kompetencave” dhe “abu*zim me të dhënat personale”.
I aku*zuari, punonjës i degës së Postës së Maqedonisë-Tetovë, Pallçisht i Poshtëm-Tetovë, abu*zoi me pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar me çka gjatë periudhës nga janari 2020 deri më 28.04.2020 në mënyrë të paautorizuar ka kryer transaksione në vlerë të parave në llogarinë e tij nga transaksioni i klientit L. J. marrës i pensionit.

Baby Shop Charli

Përkatësisht, personi i paraqitur bërë pagesa dhe pagesa nga llogaria e transaksionit në baza ditore, me qëllim që të mbulojë deficitin në arkën duke abu*zuar me një llogari transaksioni në pronësi të palës së dë*mtuar dhe duke kryer veprën pe*nale “shpërdorim të të dhënave personale”.

Restorant Lumare
Sigma Doors