Ngrihen ak*uza kundër 11 personave për ab*uzime me dhënien e pasaportave

Pas një procedure paraprake, Prokuroria Themelore Publike në Shkup, ka ngritur sot aktak*uzë kundër 11 personave në lidhje me ab*uzimet e kryera gjatë dhënies së pasaportave. Me propozimin e paraqitur, 10 persona ak*uzohen për vepër të vazhdueshme pe*nale, keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar sipas nenit 353 paragrafi 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Pe*nal, dhe një person ak*uzohet për nxitje për kryerjen e të njëjtës vepër pe*nale.

Baby Boo

Të pandehurit, si zyrtarë të punësuar në pozicione të ndryshme në Ministrinë e Brendshme, Njësinë për Çështje Administrative Shkup, i nxitur nga i pandehuri Raif Miftari, i cili është i paarritshëm për agjencitë e zbatimit të ligjit, në periudhën nga mesi i qershorit 2017 deri në fund të vitit 2020, në disa raste, ata me qëllim kanë kryer disa veprime të lidhura me kohën, të cilat përfaqësojnë arritje të shumta të të njëjtit akt, duke përdorur të njëjtën marrëdhënie të qëndrueshme, të njëjtat raste ose rrethana të tjera të ngjashme.

Duke ushtruar pozicionin dhe autoritetin e tyre zyrtar, ata kanë marrë përfitime materiale duke nxjerrë dokumente të rreme publike me qëllimin e përdorimit të këtyre dokumenteve si origjinale. Ata kanë përdorur të dhëna për identitetet e personave, qytetarë të RMV-së, të cilët ende nuk kanë kërkuar dokumente dhe kanë marrë një pasaportë biometrike maqedonase ose që jetojnë që nga lindja jashtë vendit, të cilët nuk kanë hyrë në RMV, por kanë shtetësi maqedonase.

Të pandehurit më pas përdorën të dhënat e këtyre personave për të marrë pasaporta, duke futur fotografi të aplikantëve të pasaportave të cilët kërkohen me urdhër ndërkombëtarë për veprimtari kr*iminale. Ata aplikantë më pas synuan të përdorin pasaportat e paligjshme maqedonase kur kalojnë kufijtë shtetërorë, duke identifikuar veten me pasaportën maqedonase dhe duke fshehur identitetin e tyre të vërtetë.