Nesër pa energji elektrike do të mbeten disa pjesë të Shkupit

Për shkaqe teknike në rrjetin distributiv, nesër pa energji elektrike do të mbeten pjesë të komunës Qendër, Aerodrom, Saraj, Gjorçe Petrov, Studeniçan dhe Kisella Vodë.

“Në periudhën prej orës 09:00 deri në 15:00 përdoruesit në rrugën 4.6 dhe 7 në fshatin Batnicë, komunë e Studeniçanit, shfrytëzuesit në fshatin Orman, baza e betonit “Granit Separacia” dhe “Magenta” në komunën Gjorçe Petrov si dhe pjesë e përdoruesve në rrugën Bel Kamen të komunës Qendër.

Pa rrymë gjatë periudhës prej orës 08:30 deri ora 12:30 do të jenë përdoruesit në rrugën Andon Dimitrov të numrrit 44 deri në numër 60 të komunës së Kisella Vodës.

Në periudhën prej orës 07:30 deri 09:30 pa rrymë do të jenë përdoruesit në rrugën e Dërvenit Saraj, Kanionit Matkë, Pompës së benzinës Sar, Pompa dhe qumështorja “krivina”, firma Antikor, Ilaz Ademi dhe Islam Abazi në komunën e Sarajit, ndërsa në periudhën prej orës 09;30 deri 11:30 përdoruesit në rrugën Hristo Tararçev- nënrruga 14 e komunës së Kisella Vodës./PC

Baby Boo