Nesër fillon gjykimi për pro*testuesit në rastin “Mo*nstra”


Gjatë ditës së nesërme gjashtë personat e aku*zuar për pro*testat për rastin “Mo*nstra” do të paraqiten në seancë gjyqësore.
Ata aku*zohen nga Prokuroria Themelore e Shkupit për “pjesëmarrje në turmë që do të kryejë vepër pen*ale”, ndërsa sipas Kodit Zgjedhor ata mund të dën*ohen me nga gjashtë muaj deri në pesë vite bu*rgim.

Gjykimin për pro*testat e 26 shkurtit e udhëheq gjyqtari Marin Stanevski, ndërsa përfaqësues i PTHP-së është Marija Demirova Panajotova.
Sipas aktaku*zës, të aku*zuarit më 26 shkurt, si pjesëmarrës në pro*testë në Shkup për rastin “Mo*nstra”, kanë qenë pjesë e turmës që ka kryer dhu*në ndaj zyrtarëve policorë dhe personave të tjerë. Të aku*zuarit bashkërisht me persona ende të panjohur kanë sul*muar policët me gurë, pllaka betoni, metale dhe objekte të tjera dhe si rezultat i kësaj, me lën*dime të rënda trupore ka mbetur një gazetar dhe 11 policë të tjerë kanë marrë lën*dime trupore.