Nënshkruhet marrëveshje për shoferët tanë që pësojnë aksident në Gjermani

Shoferët e Maqedonisë në Gjermani në rast të një aksidenti me makinë do të jenë në gjendje të kompensojnë më shpejt dhe në mënyrë më efikase dëmin, me Marrëveshjen për Mbrojtjen e vizitorëve të nënshkruar nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve të Maqedonisë dhe Zyra Gjermane për kartonin e gjelbër.

Marrëveshja, e cila vlen edhe për shoferët gjermanë në rast aksidenti në Maqedoni, hyri në fuqi më 1 shtator.

Marrëveshja parashikon që personi i dëmtuar, i cili ka pësuar dëme në territorin e vendit tjetër, me kthimin e tij në vendin e origjinës, të kontaktojë zyrën e tij kombëtare të sigurimit, e cila në bashkëpunim me zyrën e vendit ku ndodhi aksidenti do të mundësojë grumbullimin më të shpejtë të dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme për sigurimin e të drejtave për kompensim.

Nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve thonë se Marrëveshja për Mbrojtjen e vizitorëve është projektuar për t’i siguruar vendeve jashtë BE-së mundësinë për të siguruar mbrojtje dhe asistencë shtesë për qytetarët që udhëtojnë me automjete në territorin e vendeve të tjera.

Marrëveshje të tilla Maqedonia ka nënshkruar edhe me zyrat kombëtare të Greqisë, Turqisë, Zvicrës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Luksemburgut, Serbisë, Kroacisë, Bullgarisë, Sllovenisë dhe Shqipërisë.

Baby Boo