Nedime Sallai fiton titullin doktor shkence


Komunës së Bërvenicës iu shtua edhe një doktor shkence në fushën e ekonomisë.
Nedime Sallai, të mërkurën para komisionit në fakuletetin ekonomil të Prilepit “Shën Kliment Ohridski- Manastir”, mbrojti me sukses doktoraturën.

Nedime Sallai është Auditore(Revizore) dhe kontabiliste e licencuar. Kohën e fundit ka punuar në shumë projekte po ashtu prej 2019 është mentor të shumë bizneseve në Rajon, po ashtu është edhe këshilltare e specializuar në Agjensinë për përkrahje të ndërmarjeve të vogla. Me datë 03.11.2021 ka doktoruar me sukses të lartë bë fakultetin ekonomik të Prilepit në Shen Kliment Ohridski- Manastir me temën:
,,ВЛИЈАНИЕТО НА ИМИЏОТ НА БРЕНДОТ ВРЗ ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА КУПУВАЊЕ И НИВНАТА ЛОЈАЛНОСТ- ИСКУСТВО ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“