Nebi Rexhepi: “Projekti i parë që do t’a realizojmë, fshati Gradec me rrjet të ri sekondar për ujësjellësin”


“Njëra nga projektet e para që do ta realizojmë. Fshati Gradec me rrjet të ri sekondar për ujësjellësin. 33 milion denarë të siguruara nga Мinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor për realizimin e këtij projekti kaq vital për fshatin e Gradecit”, tha Rexhepi.