Në Xhaminë e Epërme të Likovë vazhdon tradita për lexim të Kuranit përmendësh!


Xhamia e e Epërme e Likovës e vetme në R .Maqedonisë dhe rajon ,që bëjnë lexim të kuranit përmendësh (Hatme) 3 herë në ditë në muajin e Shejtë të Ramazanit .

Prof.Mr.Bajram Ajeti i cili është imam pothuajse 30 vite në xhamin e Epërme të Likovës dhe Ligjerus në Fakultetin Teologjik në Sanxhak, po e vazhdon edhe sot e tutje traditën për lexim përmendësh të kuranit-Mukabele , pas Syfirit ,para namazit te Drekës dhe para namazit te Ikindise ,bashkarisht me Hafizat dhe imamët tjerë të fshatit Likovë.

Xhamia e Epërme e Likovës në të cilën nga ajo Xhami kan dalur Hafiza dhe Hafize , Hoxhallarë të shumtë, që sot janë të njohur në nivel botëror ,dhe po këta Hafiza po e vazhdojnë traditën e të ndjerit Hafiz Refik Ajetit , për lexim të kuranit përmendësh në muajin e shejtë të Ramazanit .

Baby Boo