Në vend të debatit për punën e Avokatit të Popullit u hap një mosmarrëveshje ndërpartiake


Kompetencat dhe kushtet e punës së Avokatit të Popullit sot ishin temë e  një debati të komisionit në Kuvend. Aktet e reja ligjore që do të duhet të forcojnë rolin e këtij institucioni janë pranuar nga ligjvënës nga qeveria dhe opozita.

Megjithatë, në vend të debatit mbi pikat thelbësore, në Kuvend u hap një mosmarrëveshje ndërpartiake.

Baby Boo