Në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë mund të mos ketë fushë për plotësimin e përkatësis etnike

Drejtori i Entit shtetëror të statistikave ne Maqedoni Apostol Simovski ka deklaruar se në regjistrimin e ardhëm mund mos të ketë fushë për plotësimin e përkatësisë etnike. Ai ka sqaruar se përkatësia etnike është e kategori e ndryshueshme dhe ajo përdoret vetëm për qëllime politike.

“Duhet të mendojmë në menyre qytetare dhe të gjitha të arriturat në ligjet që bazohen në përkatësinë enike janë punë e kryer nuk mund të shfuqizohen pa marrë parasysh si do të del rregjistrimi” ka thëne Simovski.

Baby Boo

Sipas tij, datë me e mirë për regjistrim është prilli i vitit 2020 dhe duhet të ksuhtojë më pak se 8,5 milion euro.