Në prill 66,7 për qind e energjisë elektrike të shpenzuar nga prodhimi vendor


Bruto prodhimi vendor i energjisë elektrike në prill të këtij viti merr pjesë me 66,7 për qind në bruto prodhimin vendor të energjisë elektrike, ndërsa 91,6 për qind e konsumit të përgjithshëm të qymyrgurit janë përdorur për prodhimin e energjisë elektrike, publikoi sot Enti shtetëror i statistikës.

Në Maqedoni në prill të këtij viti janë shpenzuar 539.955 МWh energji elektrike, 6.391 milionë normalë metra kub gaz natyror, 291.161 tonë qymyrguri dhe 84.814 tonë produkte të naftës.Koha.mk