Në Maqedoni ndryshon ligji për blerjen e pijeve alkoolike


Ndryshimet ligjore për të shfuqizuar afatin kohor për blerjen e alkoolit, nga sot hynë në fuqi pas botimit të Ligjit në Gazetën Zyrtare.

Dhjetë ditë më parë në Kuvendin e Maqedonisë, me 62 vota “për” deputetët votuan për ndryshimet në Ligjin për Tregti.

Qeveria në muajin maj i propozoi Kuvendit që të shfuqizohet afati kohor për blerjen e pijeve alkoolike.

Baby Boo