Në Maqedoni më shumë vd ekje sesa lindje në vitin 2019

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika në Maqedoninë e Veriut, vitin e kaluar janë regjistruar 19 845 lindje, ndërsa 20 446 persona kanë humbur jetë, me çka shtimi natyror është negativ për 601.

Numri i foshnjeve të lindura në qytete është 11 772 (59.3 %), ndërsa i fosnjave të lindura në fshatra është 8 073 (40.7 %), përcjell Telegrafi Maqedoni.

Më shumë lindje vitin e kaluar janë regjistruar në rajonin e Shkupit (38.1 përqind), ndërsa më pak në rajonin lindor (6.3 përqind). Mosha mesatare e nënave nga numri i përgjithshëm i lindjeve është 29.8 vjet në qytete, ndërsa 28.2 në fshatra.

Numri i vdekjeve në qytete është 12.831, ndërsa i vd ekjeve në fshatra është 7.615.

Baby Boo