Në Kuvendin e Maqedonisë do të mbahen seanca të katër komisioneve parlamentare


Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajnë komisionet për çështje ekonomike, për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave, për çështje evropiane dhe për punë dhe politikë sociale.

Komisioni për çështje ekonomike nga pikat e propozuara në rend dite do të debatojë për propozime për ndryshim të pikave për siguri të prodhimeve, për mbrojtje të konsumatorëve, si dhe për kontroll të sendeve nga metale të çmuara.

Deputetët nga Komisioni për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave sot në lexim të parë do ta shqyrtojnë propozimin për ndryshim të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural. Në lexim të parë anëtarët e Komisionit për çështje evropiane do të debatojnë për propozim ligjin për orarin e punës të punëtorëve mobilë në komunikacionin rrugor, si dhe për propozimin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor.

Komisioni për punë dhe politikë sociale do të mbajë debat publik me temë Draft strategjia kombëtare për deinstitucionalizim 2018-2027.