NË KUMANOVË, MË PAK KANË LINDUR, MË SHUMË KANË VDEKUR, NË LIKOVË ËSHTË E KUNDËRTA


Në Kumanovë në tre muajt e para të vitit më shumë kanë vdekur se sa kanë lindur.
Gjendja e ngjashme është në Komunën e Staro Nagoriçanes, ndërkaq pasqyrë tjetër kemi në Likovë, raporton gazeta Lajm.
Sipas Entit për statistika në tremujorin e parë të vitit 2018 në Kumanovë janë lindur 260 foshnje, ndërkaq kanë vdekur 307 persona. Në Staro Nagoriçane janë lindur 14 foshnje, derisa numri i të vdekurve shënon 20. Në Likovë, 90 foshnje kanë lindur, 57 persona kanë vdekur.

Baby Boo