Në garë për deputetë 1.578 kandidatë, prej tyre 903 meshkuj dhe 675 femra

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut në zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mund të votojnë për listat e kandidatëve të 15 koaliconeve dhe partive me numër të përgjithshëm prej 1.578 kandidatë, prej të cilëve 903 janë meshkuj dhe 675 femra.

Baby Boo